The Rules

De Nederlandse vertaling vindt u hier.

Ofcourse you have read the Terms&Conditions and the Privacy Policy by now, but for everyone who likes to read stuff in a more understandable way of writing, here are the rules you need to obey when using PornSocial:

 • This platform has been made in order for people in the pornindustry to have a place where they can show what they do. People who like everything about pornography can become members here aswell, for example to follow their favorite pornstars. Let’s make this into a fun community together where people don’t get offended by seeing naked bodies or sexual acts.
 • As long as you don’t violate the rules stated below, you can post whatever you want. You might see sexy pictures, or a gangbang advertisement one minute, and the next you see a poem or a mouthwatering plate of food. Not everything has to be porn all the time!
 • You have to own the royalties/copyright of the images you post. It is therefore not allowed to act as a promotor for a model when you do not have permission to use his/her material.
 • Offensive statements are not tolerated. What is or is not offensive can be debatable, but it should be clear what is meant by it. Discrimination, bullying, overly rude language, those are all examples of the kind of statements that you could easily refrase in a way that doesn’t insult people.
 • Live and let live. We don’t all have to be the best of friends in order to use the same platform. As long as we behave like adults there shouldn’t be any issues. Is someone posting something you don’t agree with or you don’t really want to see? Think about how much sense if would make to get annoyed by it or respond to that post. Exactly, no sense whatsoever. Just scroll down some more and use your energy for stuff you actually like.
 • Spamming is not allowed. But what is spamming exactly? It means you cannot just post the same stuff over and over. It doesn’t help you in any way either, since you will see the amount of positive reactions drop and people’s irritation level rise.
 • Advertising and spamming are two very different things. At a later stage there will be a seperate group (or groups) where members can place ads, but untill then they can be posted as a normal post. To prevent that the regular stuff gets lost in between loads of ads, placing an ad will be limited to 1 ad per day per member.
 • Demanding attention is not an effective or very nice way to get someone’s attention. Spamming is an example of that, but nagging someone to give you some attention is just as annoying. You will only be irritating people and the chance of actually getting someone to answer you will be close to zero.
 • Posting a link or url is allowed. You could share a Twitter post you did directly to your account here on PornSocial, or the other way around share your PornSocial account on Twitter. You can add your own website to your profile information, links to your Twitter account, Facebook account and your shop on youkandy.com for example can all be placed in the ‘About me’ section of your profile and ofcourse in posts. On PornSocial the whole idea is for everyone to finally have the chance to show what it is you make as a member of the pornindustry and who you are, and where followers can easily see where to find it all.
 • Illegal content is obviously banned. Child pornography (or porn with participants who are of a dubious appearance asto being 18 years or above), bestiality, those are illegal anywhere. Besides that it is also not allowed to post imagery containing the following: feces, urine, blood, mutilation, excessive violence.
 • Privacy must be respected. If you choose to give people your private information like a phonenumber the best way is to send them a private message, don’t post things like that publicly. Private information from someone other than yourself is a no go, if someone would want to share that information it is obviously up to them to do so.
 • When members of PornSocial violate these rules and it is noticed by the admin team (or it is brought to an admin by others) this will result in a warning and/or blocking the account.
 • Wondering if your next post will be allowed, after reading all these rules? Send a private message or chat to ArinnaCum or ArinnaCumAdmin, or e-mail to pornsocial@gmail.com

De regels

Natuurlijk heb je de Terms&Conditions en de Privacy Policy al gelezen, maar voor iedereen die het in iets begrijpelijkere taal toch lekkerder vindt lezen komen hier de regels waar je je op PornSocial aan dient te houden:

 • Deze website is vooral in het leven geroepen als plek waar mensen uit de porno-industrie hun ei kwijt kunnen. Liefhebbers van alles dat met pornografie te maken heeft kunnen hier ook lid worden, bijvoorbeeld zodat je je favoriete pornoster(ren) kunt volgen. Laten we er samen een gezellige community van maken waar men niet schrikt van naakt of seksuele handelingen.
 • Zolang je de hier onder beschreven regels niet overtreedt, kan je plaatsen wat je wilt. De ene keer zal je sexy foto’s zien, of een advertentie voor een gangbang, de andere keer een gedicht of er komt een geweldig uitziend bord eten voorbij. Je hoeft dus niet alleen maar porno te verwachten!
 • Je moet de auteursrechten bezitten van het beeldmateriaal dat je post. Het is dus ook niet toegestaan dat je als promoter op gaat treden voor een model waar je geen toestemming van hebt om zijn/haar materiaal te gebruiken.
 • Beledigende uitspraken worden niet getolereerd. Wat je beledigend vindt is voor iedereen verschillend, maar het mag duidelijk zijn wat hier mee bedoeld wordt. Discriminatie, getreiter, overdreven grof taalgebruik, allemaal voorbeelden van reacties die je best ook wat prettiger kunt verwoorden zodat je er niemand mee voor het hoofd stoot.
 • Leven en laten leven. We hoeven niet allemaal de grootste vrienden en vriendinnen van elkaar te zijn om gebruik te kunnen maken van hetzelfde platform. Zolang we ons als volwassen mensen gedragen komen we al een heel eind. Post iemand iets waar je het niet mee eens bent of waar je niet op zit te wachten? Bedenk dan of het zinvol is om je daar aan te ergeren en er op te reageren. Nee dus. Scrol gewoon verder en steek je energie in dingen die je wél leuk vindt.
 • Spammen is niet toegestaan. Maar wat is spammen nou precies? Daar wordt mee bedoeld dat je niet achter elkaar steeds dezelfde post mag plaatsen. Dan schiet je je doel ook compleet voorbij, want niemand zal dan meer positief reageren op wat je plaatst maar zich er vooral aan gaan irriteren.
 • Adverteren en spammen zijn twee erg verschillende dingen. In een later stadium zal er een aparte groep (of meerdere groepen) komen waar geadverteerd mag worden, tot die tijd mag dit als gewone post worden geplaatst. Om te voorkomen dat je straks tussen alle advertenties geen ruimte meer houdt voor de andere posts, wordt het plaatsen van een advertentie nu beperkt tot 1 keer per dag per gebruiker.
 • Aandacht opeisen is niet de manier om aandacht te krijgen. Spammen is daar al een voorbeeld van, maar ook op een dwingende toon te blijven vragen of iemand je aandacht wil geven is niet de bedoeling. Je wekt daarmee alleen maar irritatie en de kans dat je antwoord gaat krijgen wordt dan steeds kleiner.
 • Doorlinken en urls plaatsen mag. Zowel het delen van bijvoorbeeld een Twitter post direct naar je account hier op PornSocial, als andersom je PornSocial account op je Twitter plaatsen is mogelijk. Je eigen website kan je invullen in je profiel informatie, maar doorlinken naar je Twitter account, je Facebook en je verkooppagina op bijvoorbeeld youkandy.com kan in je ‘About me’ tekst in je eigen profiel of gepost worden. Het is op PornSocial de bedoeling dat iedereen nu eindelijk een plek heeft waar je als maker van porno kunt laten zien waar jij en wat je maakt te vinden is en voor je volgers om gemakkelijk alles te kunnen vinden.
 • Strafbare content is uiteraard niet toegestaan. Kinderporno (of porno met deelnemers waarvan getwijfeld kan worden of deze wel 18 jaar of ouder zijn), seks met dieren, dat zijn hoe dan ook zaken die wettelijk verboden zijn en dat geldt dus ook voor PornSocial. Daarnaast is het niet toegestaan materiaal te posten waar de volgende zaken in te zien zijn: poep, plas, bloed, verminkingen, overdadig geweld.
 • Privacy moet worden gerespecteerd. Als je er voor kiest je privégegevens zoals telefoonnummer met iemand uit te wisselen kan dit via een chat berichtje, maar post zoiets niet openbaar. En gegevens van iemand anders dan jezelf posten is echt uit den boze, als dat soort informatie online gedeeld moet worden is dat aan iemand om dat zelf te doen.
 • Als leden van PornSocial de regels overtreden en dit door de beheerders wordt geconstateerd (al dan niet nadat ze hier door derden op gewezen zijn) zal dit resulteren in een waarschuwing en/of blokkade van het account.
 • Vraag je je na het lezen van al deze regels af of wat je wilt posten, wel mag? Stuur dan even een privéberichtje of via de chat naar ArinnaCum of ArinnaCumAdmin, mailen mag natuurlijk ook naar pornsocial@gmail.com
 • Lets play a sex game

  advertisement
 • Chatten met leden van Pornsocial

 • Advertentie

  Het leukste 18+ blad van Nederland

 • Advertentie

  De paydates site voor Nederland

 • Advertentie

  PassieXXX Films